Velvet rozwinie się w Czechach

Polski producent papierowych wyrobów higienicznych z portfela funduszu Abris przejmuje czeską grupę Moracell. To lider rynku za naszą południową granicą

Velvet Care, największy w Polsce producent wyrobów higienicznych z papieru, przez lata wielokrotnie zmieniał właścicieli, a pieniądze na jego rozwój wykładali zagraniczni inwestorzy (patrz ramka). Teraz spółka z Kluczy w Jurze Krakowsko- Częstochowskiej sama stała się zagranicznym inwestorem. Właśnie podpisała umowę przejęcia 100 proc. udziałów działającej w tej samej branży czeskiej grupy Moracell. Wartości transakcji nie ujawniono. Według naszych źródeł jest to około 70 mln zł. Na przejęcie będzie musiał się jeszcze zgodzić czeski urząd antymonopolowy.

— Spółki Velvet Care i Moracell są komplementarne w wielu aspektach działalności biznesowej. Z tego powodu ich połączenie oraz dalszy rozwój będzie znaczącym krokiem w realizacji strategii budowy przez grupę Velvet Care pozycji lidera w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Widzimy ogromny potencjał we współpracy, wymianie wiedzy i doświadczeń w części produkcyjnej i komercyjnej — mówi Artur Pielak, prezes Velvet Care.

Skokowy wzrost

W 2018 r. spółka Velvet Care, znana przede wszystkim z produkcji papieru toaletowego,chusteczek higienicznych i ręczników papierowych, miała 544 mln zł przychodów (wzrost o ponad 26 proc.) i 70,6 mln zł zysku na poziomie EBITDA. W ubiegłym roku biznes wyraźnie się powiększył, a dzięki przejęciu urośnie jeszcze bardziej.

— Rok 2019 był dla spółki bardzo dobry i już możemy powiedzieć, że dynamika wzrostu obrotów spółki wyniosła co najmniej 15 proc., a jeżeli chodzi o zyskowność, była jeszcze większa. Spółka Moracell w momencie zamknięcia transakcjibędzie stanowiła około 20 proc. skali biznesu Velvet Care — mówi Artur Pielak.

Do tej pory spółka była skoncentrowana na rozwoju organicznym i rozbudowie mocy produkcyjnych.

— Rozwojowi zawsze towarzyszyły intensywne inwestycje w infrastrukturę oraz nowe moce produkcyjne w zakładzie w Kluczach, które w ciągu ostatnich sześciu lat wzrosły trzykrotnie. Kolejnym elementem rozwoju jest etap akwizycji, czego dowodem jest transakcja ze spółką Moracell. Będziemy w dalszym ciągu budować naszą pozycję czołowej spółki w branży w Europie Środkowo- Wschodniej i stale analizować rynek pod kątem akwizycji lub ekspansji w nowe kategorie. Naszym celem na rok 2023 jest osiągniecie skali obrotów 1 mld zł i zbudowanie w branży pozycji lidera rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Akwizycja Moracella to pierwszy krok — mówi Artur Pielak.

Funduszowa strategia

Właścicielem Velvet Care od 2018 r. jest fundusz Abris, który przejął kontrolę nad papierniczą spółką od mniejszego funduszuAvallon. Abris w portfelu ma też inną spółkę z branży papierowych wyrobów higienicznych, bo jeszcze w 2015 r. kupił rumuński Pehart. Planów stworzenia polsko-czesko-rumuńskiej grupy higienicznej jednak nie ma.

— Zarówno Velvet Care, jak Pehart działają na rynku papierowych wyrobów higienicznych, ale każda z nich operuje w innym modelu biznesowym i realizuje inną strategię handlową. Wspieramy działania obu zespołów zarządczych i jesteśmy przekonani, że sposoby prowadzenia tych inwestycji są adekwatne do etapu rozwoju każdej z nich. Biorąc pod uwagę trwające w obu spółkach projekty, wyzwania geograficzne i możliwościsynergii, nie widzimy potrzeby ich łączenia — mówi Tomasz Kujawa, dyrektor inwestycyjny w Abrisie.

Fundusz nie wyklucza, że będzie kupował inne spółki z branży w regionie. Ze sprzedażą Velvetu na razie się nie spieszy, ale dostaje już oferty.

— Pojawiające się regularnie pytania od potencjalnych zainteresowanych są naturalne w przypadku tak silnych aktywów. Zgodnie z filozofią działania private equity fundusz jest zawsze otwarty na takie rozmowy, ale zaplanowane strategiczne projekty rozwojowe, zwiększające istotnie wartość spółki, które chcemy zrealizować, potrwają jednak jeszcze kilka lat — mówi Tomasz Kujawa.

Krótka lista

Na koniec 2018 r. polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Czechach wynosiły 2,4 mld EUR – wynika z danych NBP. Tylko w 2018 r. krajowi inwestorzy wydali u południowego sąsiada 1 mld EUR. W danych CzechInvestu, agencji wspierającej zagraniczne firmy, te znad Wisły wspominane są rzadko: w latach 2015, 2016 i 2018 odnotowano po jednym projekcie. W przeszłości duże inwestycje zrealizowały m.in.: PKN Orlen, Synthos, Asseco Central Europe, Zakłady Azotowe Anwil, AB, mBank, Maspex, TelForceOne, One-2-One czy Mokate.

Płynny papier

Velvet Care formalnie istnieje od 2013 r., ale korzenie firmy sięgają znacznie głębiej. Jeszcze pod koniec XIX wieku w Kluczach koło Olkusza powstała papiernia, która z przerwami wojennymi działała i była rozbudowywana do II wojny światowej. Po niej trafiła w ręce państwa, które także inwestowało w rozbudowę mocy produkcyjnych, dzięki czemu papier z Kluczy zaczął trafiać na eksport. W 1996 r. zakłady papiernicze sprywatyzowano, a ich właścicielem został amerykański gigant International Paper, który już wcześniej kupił duże zakłady w Kwidzynie. To właśnie pod jego rządami w Kluczach zaczęto wytwarzać produkty marki Velvet, które szybko uzyskały duży udział rynkowy. W 2003 r. firmę odkupił amerykański koncern Kimberly-Clark. Po dekadzie doszło do wykupu menedżerskiego, wspartego finansowo przez fundusz Avallon. Rozpoczęto wtedy inwestycje w nowe kategorie produktów i linie produkcyjne. Po pięciu latach Avallon wyszedł z inwestycji, a jego miejsce zajął Abris. Jesienią ubiegłego roku zapowiedział inwestycję rzędu 230 mln zł w rozbudowę zakładu oraz zakup nowych maszyn i urządzeń, w tym kolejnej maszyny papierniczej do produkcji bibuły higienicznej.

Source: Puls Biznesu, Marcel Zatoński; https://www.pb.pl/velvet-rozwinie-sie-w-czechach-980966