NOTĂ DE INFORMARE 

PRIVIND PRINCIPIILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Informațiile prezentate în continuare se conformează obligațiilor prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (RGPD). 

1. Operatorul datelor cu caracter personal

Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este ABRIS CAPITAL PARTNERS S.R.L., cu sediul social în București, bulevardul Corneliu Coposu, nr. 6-8, modul M07, etaj 8, sector 3, cod postal 030606, România (denumit în continuare „Operatorul” sau „Compania”).

Puteți contacta Operatorul prin transmiterea unei cereri scrise: 

a) la adresa sediului din str. Ghetarilor nr. 15, Herastrau Office Building, etaj 3, sector 1, București 014106, România; 

b) pe cale electronică, la următoarea adresă de e-mail: GDPR.Romania@abris-capital.com.

2. Prelucrarea datelor cu caracter personal

 • Persoanele care își depun candidatura la un loc de muncă - prelucrarea datelor cu caracter personal se face în scopul desfășurării procesului de recrutare al potențialilor angajați. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la locuri de muncă se realizează în legătură cu intenția de a încheia un contract sau în baza consimțământului exprimat de aceștia. Este alegerea persoanei vizate dacă pune la dispoziție datele sale cu caracter personal, totuși, în cazul unui refuz de a pune la dispoziție datele cu caracter personal, va fi imposibilă participarea candidatului respectiv la procesul de recrutare. Datele care sunt necesare pentru desfășurarea procesului de recrutare sunt următoarele:

  • (i) Datele dumneavoastră personale de identificare: prenumele și numele de familie, sexul, vârsta, CNP-ul (codul numeric personal), data și locul nașterii, adresa de domiciliu / de reședință, naționalitatea, numărul de telefon, adresa de e-mail, starea civilă, numărul cărții de identitate / numărul pașaportului, permisele de ședere, precum și alte date de identificare furnizate în CV și / sau scrisoarea de intenție; 
  • (ii) Date personale pentru a verifica eligibilitatea și îndeplinirea condițiilor de selecție pentru a participa la procesul de recrutare: acte de studii, diplome, certificate / autorizații profesionale emise de autoritățile competente, experiența și recomandările asociate istoricului profesional, precum și alte date relevante prezentate în CV și / sau scrisoarea de intenție;
  • (iii) Date aferente examinării dumneavoastră în cursul procesului de recrutare: recomandări, note de interviu, rezultatele testelor, analize ale performanței;
  • (iv) Date privind remunerația: detalii salariale, bonusuri, prime, impozite și taxe datorate bugetului de stat în conformitate cu legislația aplicabilă;
  • (v) Date privind sănătatea: informații în legătură cu restricțiile dumneavoastră medicale, informații despre orice dizabilitate sau restricție de muncă.
  • (vi) Pot fi prelucrate și alte detalii particulare furnizate de un candidat în vederea angajării, precum datele de contact sub forma numărului de telefon, adresei de e-mail sau a unei imagini sub formă de fotografie aplicată pe CV. 

  Perioada de stocare a datelor: În cazul imposibilității / refuzului de a încheia un contract de muncă, ABRIS CAPITAL PARTNERS S.R.L. va stoca datele dumneavoastră cu caracter personal pe o perioadă care nu va depăși 3 ani de la data la care ABRIS CAPITAL PARTNERS S.R.L. a finalizat procesul de recrutare, și în cazul în care v-ați exprimat consimțământul ca ABRIS CAPITAL PARTNERS S.R.L. să vă prelucreze datele pentru viitoare proceduri de recrutare, ABRIS CAPITAL PARTNERS S.R.L. va stoca aceste date până când vă veți retrage consimțământul, totuși această perioadă nu va depăși 3 ani de la momentul în care v-ați dat consimțământul.

 • Persoanele interesate să devină colaboratori ai Companiei - prelucrarea datelor cu caracter personal se face în scopul desfășurării procesului de recrutare al unor potențiali colaboratori, adică a unor persoane care acționează în interesul direct al ABRIS CAPITAL PARTNERS S.R.L. pe bază de contracte de drept civil. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților se realizează în legătură cu o intenție de a încheia un contract sau în baza consimțământului exprimat de aceștia. Furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară, totuși, în cazul unui refuz de a pune la dispoziție datele cu caracter personal, va fi imposibilă participarea candidatului respectiv la procesul de recrutare. Datele care sunt necesare pentru desfășurarea procesului de recrutare sunt următoarele: 

  • (i) Date personale de identificare ale reprezentantului colaboratorului: prenumele și numele de familie, naționalitatea, numărul de telefon, adresa de e-mail, precum și alte date de identificare furnizate în cursul procesului de recrutare; 
  • (ii) Date personale pentru a verifica eligibilitatea și îndeplinirea condițiilor de selecție pentru a participa la procesul de recrutare: acte de studii, diplome, certificate / autorizații profesionale emise de autoritățile competente, experiența și recomandările asociate istoricului profesional, precum și alte date relevante prezentate în cursul procesului de recrutare;
  • (iii) Date aferente examinării dumneavoastră în cursul procesului de recrutare: recomandări, note de interviu, rezultatele testelor, analize ale performanței;

  Perioada de stocare a datelor: În cazul imposibilității / refuzului de a încheia un contract de muncă, ABRIS CAPITAL PARTNERS S.R.L. va stoca datele dumneavoastră cu caracter personal pe o perioadă care nu va depăși 3 ani de la data la care ABRIS CAPITAL PARTNERS S.R.L. a finalizat procesul de recrutare, și în cazul în care v-ați exprimat consimțământul ca ABRIS CAPITAL PARTNERS S.R.L. să vă prelucreze datele pentru viitoare proceduri de recrutare, ABRIS CAPITAL PARTNERS S.R.L. va stoca datele dumneavoastră până când vă veți retrage consimțământul, totuși această perioadă nu va depăși 3 ani de la momentul în care v-ați dat consimțământul.

 • Persoanele care contactează ABRIS CAPITAL PARTNERS S.R.L. - scopul prelucrării datelor cu caracter personal îl reprezintă comunicarea cu persoanele care îl contactează pe Operator. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal îl reprezintă interesul legitim al Operatorului de a avea permisiunea: 

  • (i) să comunice cu persoana care îl contactează, 
  • (ii) să inițieze un raport juridic cu persoana care îl contactează, 
  • (iii) să îi furnizeze informațiile necesare respectivei persoane. 

  Datele cu caracter personal prelucrate sunt: prenumele, numele, adresa electronică, numărul de telefon, adresa de corespondență precum și alte informații furnizate de către persoana care îl contactează pe Operator. Este alegerea persoanei vizate dacă pune la dispoziție datele sale cu caracter personal, totuși, în cazul unui refuz de a pune la dispoziție toate detaliile semnificative în anumite circumstanțe, ar putea îngreuna sau chiar face imposibilă comunicarea.

  Perioada de stocare a datelor: atât timp cât va fi necesar pentru ca Operatorul sau un terț să își exercite interesul legitim.

 • Contractanții și reprezentanții acestora - scopul prelucrării datelor cu caracter personal îl reprezintă încheierea și/sau executarea contractului și menținerea relațiilor cu contractanții, adică furnizorii de servicii și partenerii de afaceri ai Operatorului. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale contractanților și ale persoanelor desemnate de aceștia (inclusiv, ale angajaților și colaboratorilor acestora) se efectuează în vederea încheierii unui contract cu aceștia sau a executării contractului, sau în temeiul unui interes legitim al Operatorului, cum ar fi facilitarea comunicării și întreținerii relațiilor cu contractantul și executarea contractului. Datele cu caracter personal prelucrate sunt: prenumele, numele de familie, adresa de e-mail, numărul de telefon, locul de muncă, funcția, adresa locului desfășurării activității, codul de identificare fiscală, numărul statistic, numărul personal, detaliile contului bancar precum și alte detalii personale necesare în vederea încheierii și/sau executării contractului și pentru menținerea relațiilor cu contractanții. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară în vederea menținerii relațiilor sau încheierii/executării unui contract, în situația în care există deja un raport juridic (sau dacă a fost deja încheiat un contract) cu o persoană fizică. În ce privește persoanele care sunt reprezentanții unor persoane juridice, nu este necesar ca aceștia să își furnizeze datele, cu toate acestea, acest lucru face posibil contactarea Operatorului. 

  Perioada de stocare a datelor: durata executării contractului încheiat cu contractantul și perioada necesară care să permită părților exercitarea unui drept în instanță rezultat în urma executării unui contract de acest fel, dar care să nu fie mai scurtă decât perioada stabilită prin lege sau care să aibă durata necesară pentru exercitarea unui interes legitim de către Operator sau de către un terț.

 • Activitatea de marketing propriu al Operatorului - scopul prelucrării datelor cu caracter personal îl reprezintă activitatea de marketing propriu desfășurată de Operator, în speță, comunicarea cu destinatarii, prelucrarea website-ului și a conturilor de pe rețelele sociale, organizarea de evenimente, trimiterea de informații comerciale și publicitare, trimiterea ofertelor și invitațiilor la evenimente organizate, precum și corespondența referitoare la activitatea de zi cu zi a Operatorului. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal îl reprezintă consimțământul persoanei vizate sau interesul legitim al Operatorului, care constă în desfășurarea de activități de marketing, menținerea relațiilor cu persoanele vizate și furnizarea informațiilor necesare acestora. Datele cu caracter personal prelucrate sunt: prenumele, numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, locul de muncă, funcția, adresa desfășurării activității. Furnizarea datelor cu caracter personal nu este obligatorie, ci se face în funcție de voința persoanei vizate, totuși, acest lucru este necesar pentru a face posibilă trimiterea corespondenței și contactarea persoanelor interesate. 

  Perioada de stocare a datelor: până la retragerea consimțământului sau atât timp cât va fi necesar pentru ca Operatorul sau un terț să își exercite interesul legitim.

 • Monitorizarea persoanelor prezente la sediul Operatorului - scopul prelucrării datelor cu caracter personal este de a asigura siguranța la sediul Operatorului din str. Ghețarilor nr.15, Herastrau Office Building, sector 1, București 014106, România. Prelucrarea datelor cu caracter personal a vizitatorilor se efectuează în temeiul interesului legitim al Operatorului, acela de a garanta siguranța persoanelor și a proprietății. Datele cu caracter personal prelucrate: imaginea. Furnizarea acestor date este necesară pentru a putea intra în incinta birourilor Operatorului.

  Imaginile vor fi stocate o perioadă de maxim 30 de zile și apoi vor fi șterse în mod automat în ordinea în care acestea au fost înregistrate. În cazul unui incident de securitate, perioada de păstrare va depăși perioada menționată mai sus, în funcție de timpul necesar pentru cercetarea aprofundată a incidentului. Păstrarea va fi documentată în mod riguros, iar necesitatea păstrării va fi reanalizată periodic. 

3. Punerea la dispoziția terților a datelor dumneavoastră cu caracter personal

Datele dumneavoastră pot fi puse la dispoziția unor entități sau organisme autorizate să prelucreze aceste date în baza dispozițiilor legale. Datele dumneavoastră cu caracter personal ar putea fi puse la dispoziția unor entități cu care Operatorul este afiliat, către contractanții acelora (și către reprezentanții lor), precum și către colaboratorii și furnizorii de servicii ai Operatorului, în speță, consilierilor, birourilor de avocatură, birourilor notariale și de consiliere fiscală, furnizorilor de servicii IT, furnizorilor de servicii de marketing (de ex. agenții de organizare de evenimente/relații publice, studiouri fotografice, imprimerii), furnizori de servicii din domeniul arhivării și distrugerii documentelor, furnizori de servicii financiare și de asigurare, în măsura în care astfel de entități prelucrează datele în baza unui contract cu Operatorul și conform dispozițiilor primite de la acesta. 

4. Transferul datelor cu caracter personal în afara Spațiului Economic European (SEE)

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transferate către țări terțe situate în afara Spațiului Economic European. Transferul respectiv se va realiza în conformitate cu reglementările obligatorii referitoare la protecția datelor cu caracter personal, în mod specific, pe baza clauzelor contractuale standard pentru transferul de date cu caracter personal către țările terțe adoptate de Comisia Europeană.

5. Drepturile persoanelor vizate

 • În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele ale căror date sunt prelucrate au următoarele drepturi:
 • să solicite Operatorului să asigure accesul la datele cu caracter personal pe care le prelucrează,
 • să solicite Operatorului să rectifice datele cu caracter personal pe care le prelucrează,
 • să solicite Operatorului să șteargă datele cu caracter personal pe care le prelucrează, 
 • să solicite Operatorului limitarea prelucrării datelor cu caracter personal
 • să se opună prelucrării datelor cu caracter personal,
 • dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal,
 • dreptul să își retragă în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, caz în care retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate în baza respectivului consimțământ anterior retragerii acestuia, 
 • dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal - ANSPDCP).

6. Sursa obținerii datelor cu caracter personal

În cazul în care Operatorul a primit date cu caracter personal de la alte entități decât persoana vizată, aceasta va însemna că au fost primite de la alte entități afiliate Operatorului, de la contractanții acestor afiliați (și/sau sunt reprezentanții lor), de la contractanții Operatorului (și reprezentanții acestora), din rețele sociale, de pe internet sau din alte surse publice disponibile. 

7. Procesul decizional individual automatizat

Datele cu caracter personal nu vor fi prelucrate într-o manieră automată pentru a lua decizii sau pentru a crea profiluri.

8. Politica privind Cookie-urile

Operatorul folosește cookie-uri pe website-ul http://www.abris-capital.com/ (denumit în continuare “Website”), adică mici fragmente de informații, stocate pe dispozitivul utilizatorului final, adică pe computer, telefon, tabletă, etc. Operatorul poate colecta date referitoare la vizita utilizatorului, cum ar fi: adresa IP, tipul de browser folosit, sistemul de operare, etc. 

Fișierele cookie sunt folosite exclusiv pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului când vizitează Website-ul, în speță:

 • pentru a adapta Website-ul la preferințele și necesitățile utilizatorului, 
 • pentru a asigura funcționarea eficientă a Website-ului prin menținerea sesiunii utilizatorului, salvarea setărilor și preferințelor utilizatorilor pe termen scurt,
 • pentru a realiza statistici, a examina popularitatea anumitor funcționalități și file.

Pentru a folosi Website-ul, utilizatorilor li se va solicita să își exprime consimțământul privind folosirea cookie-urilor. Utilizatorii vor fi informați în legătură cu posibilitatea de a bloca sau personaliza cookie-urile din setările browser-ului propriu. În mod implicit browserele de internet permit stocarea cookie-urilor pe dispozitivul unui utilizator, ca urmare, prin folosirea Website-ului, utilizatorul își dă acordul pentru utilizarea cookie-urilor. Prin schimbarea setărilor browser-ului lor de internet, Utilizatorul are dreptul de a bloca stocarea automată a cookie-urilor de către Operator și de a-și configura utilizarea cookie-urilor într-un mod care corespunde nevoilor acestuia.

9. Actualizări ale notei de informare 

Această notă de informare (actualizată la data de 27.03.2019) a fost afișată pe Website la data de --.03.2019. 

Prezenta notă de informare poate face obiectul unor actualizări periodice.